กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / The Followers ผู้ตามที่ดี สนับสนุนผู้นำ
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 10, 2020, 03:46:07 AM »
ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล จาก สถาบันฝึกอบรมเทรนแอนด์มีเดีย
บรรยาย หลักสูตร The Followers ผู้ตามที่ดี สนับสนุนผู้นำ
พนักงาน Sedasa บ.ผู้ฟอกหนัง นิคมอุตสาหรรมบ้านแพน จ.อยุธยา
7 มีนาคม 2563
2
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / ยุวมัคคุเทศก์ โรงไฟฟ้าราชบุรี
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 10, 2020, 03:41:15 AM »
สถาบันฝึกอบรมเทรนแอนด์มีเดีย โดย วิทยากรนักพูดนักฝึกอบรม ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
(น้าตี๋เล็ก) จัดอบรม ค่ายนักพูดรุ่นเยาว์สัญจร ค่ายยุวมัคคุเทศก์ โรงไฟฟ้าราชบุรี
จาก นักเรียนเมืองราชบุรี 72 คน จาก 27 โรงเรียน
2-3 มีนาคม 2563
3
สถาบันฝึกอบรมเทรนแอนด์มีเดีย โดยวิทยากรนักพูด ดร.ประดิษฐ์ ​กิตติฤดีกุล
อบรมหลักสูตร "ศิลปะการนำเสนอ" ในโครงการ ชวนคุยทั้งอำเภอ เพื่อเธอ(ชุมชนปากน้ำ)คนเดียว
จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย
ณ โรงแรม เคพาร์ค สุราษฎร์ธานี
29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
4
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพชรบุรี
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 10, 2020, 03:19:16 AM »
ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล สถาบันฝึกอบรมเทรนแอนด์มีเดีย
ร่วมดำเนินการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ งาน "สมาชิกวุฒสภาพบประชาชน"
กับ เยาวชน นักศึกษา ม.ราชภัฎเพชรบุรี
26 กุมภาพันธ์ 2563
5
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / บริการดี มีความสุข แม่จริม น่าน
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 10, 2020, 03:11:41 AM »
ดร.ประดิษฐ์ กิตตฤดีกุล สถาบันฝึกอบรมเทรนแอนด์มีเดีย
บรรยายพิเศษ "บริการดี มีความสุข"
ให้กับ พนักงาน อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน
ในโครงการของชมรม "คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ"
16 กุมภาพันธ์ 2563
6
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / Re: เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง การยาง
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 10, 2020, 03:03:00 AM »
#ภาวะผู้นำ
#เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
#เทคนิคการสอนงาน
#การสร้างเครือข่าย
7
สถาบันฝึกอบรมเทรนแอนด์มีเดีย ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย
จัดอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง เกษตรกรผู้ปลูกสร้างสวนยางแบบผสมผสาน"
โดย วิทยากรนักพูด ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
ณ โรงแรม ซันไรส์ จ.ฉะเชิงเทรา 19-20 กุมภาพันธ์ 63
8
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / Re: สานสัมพันธ์ HDPE plastic
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 01 01, 2020, 04:47:19 PM »
พลังทีม HDPE
9
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / Re: สานสัมพันธ์ HDPE plastic
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 01 01, 2020, 04:38:49 PM »
รวมพล คน HDPE
10
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / สานสัมพันธ์ HDPE plastic
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 01 01, 2020, 03:55:53 PM »
สานสัมพันธ์  HDPE  plastic[/color]
โอกาส งานปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ พนักงาน
 27 ธันวามคม  62
โดย วิทยากรนักพูดอารมณ์ดี
ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
#สถาบันฝึกอบรมเทรนแอนด์มีเดีย
หน้า: [1] 2 3 ... 10