กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / Re: To Be Number 1
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 18, 2019, 05:23:41 AM »
ทีมงาน คุณภาพ จาก
สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนดื มีเดีย
2
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / Re: To Be Number 1
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 18, 2019, 05:22:22 AM »
ร้อยดวงใจ สู่ ความเป็นหนึ่ง
3
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / Re: To Be Number 1
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 18, 2019, 05:19:57 AM »
กลุ่มสัมพันธ์ นำโดย อ.ตั้ม และ อ.ออฟ
4
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / To Be Number 1
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 18, 2019, 05:18:07 AM »
To Be Number 1
โครงการ พัฒนาเยาวชน กว่า 400 คนทั้งประเทศ
ซึ่งสถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย
ได้รับความไว้วางใจ ใหช่วยดูแล ช่วงกิจกรรม "กลุ่มสัมพันธ์" ตั้งแต่ รุ่นที่ 11 ถึง รุ่น22 วันที่ 9 มีนา 62
ณ เดอะ ไพน์ ปทุมธานี
5
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / Re: Team Leader
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 18, 2019, 05:09:59 AM »
หัวหน้างาน ต้องมีเทคนิต กรสื่อสาร สั่งงาน สอนงานที่ดี
6
คอลัมน์ อ.ประดิษฐ์ / Team Leader
« กระทู้ล่าสุด โดย pradit เมื่อ 03 18, 2019, 05:09:01 AM »
สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย
จัดอบรม "การ Feedback ลูกน้อง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก ในการทำงาน"
ให้กับ team leader หัวหน้างานฝ่าย Call Certer บ.รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ KTBGS
โดย วิทยากร ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
วันที่ 3 มีนาคม 62
7
workshop
กลยุทธ์ "การสร้างตำพูดเชิงบวก" ให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ดี
8
ผู้บริหาร ธ.กรุงไทย
กับ หนังสือ "ปลุกชีวิตลิขิตเอง" Restart Your Life
9
กิจกรรม "สื่อความ" สร่้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
10
สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย
จัดอบรม "การสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือในองค์กร"
ให้ ผุ้บริหาร ธ.กรุงไทย
โดย วิทยากร ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
ณ โรงแรมสีมาธานี รีสอร์ท นครราชสีมา
28 ก.พ.- 1 ธ.ค.62
หน้า: [1] 2 3 ... 10